Placení příspěvků mládeže DHK Baník Most

Půlročně 1.800 Kč, ročně 3.600 Kč (1. pololetí platba od 30. 9. 2020, 2. pololetí do 31. 1. 2021)

Převodem na účet: 615214603/0300

Variabilní symbol: 202021

Do textu: jméno a příjmení dítěte

Pavla Chotěborská